• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 DDN02 - A1 15/10/2018 T2, T4, T6 (17h30 - 18h50)
  2 DDN01 - A1 02/10/2018 T3, T5, T7 (17h30 - 18h50)
  3 DDN03 - A1 15/10/2018 T2, T4, T6 (19h - 21h)
  TOP