• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  Thứ ba, 23:59 Ngày 26/06/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  Thứ hai, 23:58 Ngày 04/06/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  Thứ hai, 23:59 Ngày 28/05/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  Thứ sáu, 23:54 Ngày 25/05/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  Thứ năm, 23:53 Ngày 24/05/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  Thứ sáu, 23:51 Ngày 18/05/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  Thứ tư, 23:47 Ngày 25/04/2018 .
  Nghe người bản ngữ đọc đoạn văn ngắn và đặt câu hỏi Các em cùng luyện khả năng nghe của mình nhé.
  TOP