• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  Đại học Tây Đô - Cần Thơ

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 01 CT 15/10/2018 T2, T4 ( 14h - 16h PM )
  2 02 CT 15/10/2018 T2, T4 ( 17h30 - 19h30 )
  3 03 CT 16/10/2018 T3, T5 ( 14h - 16h )
  4 04 CT 16/10/2018 T3, T5 ( 17h30 - 19h30 )
  TOP