• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  Phân hiệu ĐH Lâm Nghiệp - Đồng Nai

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 01 ĐN 13/10/2018 T7, CN (9h30 - 11h30 AM)
  2 02 ĐN 13/10/2018 T7, CN (9h30 - 11h30 AM)
  3 03 ĐN 13/10/2018 T7, CN (13h - 15h)
  4 04 ĐN 13/10/2018 T7, CN (15h - 17h)
  5 05 ĐN 15/10/2018 T2, T4 (7h - 9h AM)
  6 06 ĐN 15/10/2018 T2, T4 ( 9h30 - 11h30 AM)
  7 07 ĐN 15/10/2018 T2, T4 (13h - 15h)
  TOP