• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 01 AGU 13/10/2018 T7, CN (7h - 9h AM)
  2 02 AGU 13/10/2018 T7, CN (9h30 - 11h30 AM)
  3 03 AGU 13/10/2018 T7, CN (13h - 15h)
  4 04 AGU 13/10/2018 T7, CN (15h - 17h)
  TOP