• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 HIAST 11 22/10/2018 T2, T6 ( 5 - 7 PM)
  2 HIAST 12 22/10/2018 T2, T6 ( 7 - 9 PM)
  3 HIAST 13 23/10/2018 T3, T5 ( 7 - 9 PM)
  4 HIAST 14 24/10/2018 T4 ( 5 - 7 PM ), T7 ( 8 - 10 AM)
  5 Giao tiếp nâng cao 22/10/2018 T2, T4, T6 (17h30 - 18h50)
  TOP