• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 18VNNC GV VN Nâng Cao 13/11/2018 T3 - T5 - T7 ( 18h - 19h30 )
  2 16NN 100% GVNN 24/11/2018 T7 - CN ( 9h30 - 11h30 AM )
  3 17VNNC GV VN Nâng Cao 12/11/2018 T2 - T4 - T6 ( 19h30 -21h )
  4 17NN 100% GVNN 12/11/2018 T2 - T4 - T6 ( 18h - 19h30 )
  5 18NN 100% GVNN 13/11/2018 T3 - T5 - T7 ( 19h30 - 21h )
  TOP