• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  STT Tên lớp Khai Giảng Lịch Học
  1 Lớp 33CBVTS 10/11/2018 T7, CN ( 9h30 - 11h30 AM)
  2 Lớp 34CBVTS 08/11/2018 T3, T5 ( 19h - 21h)
  3 Lớp 35CBVTS 27/11/2018 T3, T5 ( 14h - 16h)
  4 Lớp 36CBVTS 26/11/2018 T2, T6 ( 9h30 - 11h30 AM)
  5 Lớp 37CBVTS 25/11/2018 T6 (19h - 21h), CN ( 15h - 17h)
  6 Lớp 38CBVTS 26/11/2018 T2, T6 ( 19h - 21h )
  TOP