• RESTART

   Trung tâm đào tạo

  Hotline: 0944 333 336 - 0902 419 890

  Thứ tư, 16:29 Ngày 14/09/2016 .

  Dịch vụ cho thuê phòng học, phòng dạy học đã được Trung tâm đào tạo RESTART chính thức triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu học, dạy học các nhóm nhỏ về Kỹ năng, Tiếng Anh, . . , tại Tp.HCM

  TOP